יניב תורג'מן משרד עורך דין
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ברוכים הבאים לאתר משרד יניב תורג'מן עורך דין; מושבים וקיבוצים, נחלות ומשקים, מקרקעין ונדל"ן, דיני עבודה, הוצאה לפועל
 
 
 
 
 

תמצית פסקי דין

 
 
עת"מ (עתירה מנהלית) 56882-11-14 ש.כהן הנדסה בע"מ נ' עירית אשדוד ואח' - עתירה כנגד החלטת ועדת מכרזים לפסול את הצעת החברה במכרז בשל אי עמידה בתנאי הסף 
 
 
 

התוצאה: העתירה המנהלית התקבלה והחברה זכתה במכרז לביצוע עבודות בסך כ-  2 מליון ש"ח!

הצעתה של חברה קבלנית שהשתתפה במכרז בעירית אשדוד לביצוע השלמת מבנה נפסלה למרות שהיא היתה הזולה ביותר מבין המציעים במכרז. ועדת המכרזים פסלה את ההצעה בשל אי עמידה בתנאי הסף לכאורה וזאת בתמיכת חוו"ד היועץ המשפטי של העיריה. ועדת המכרזים אף הכריזה על חברה אחרת כזוכה במכרז.

עו"ד תורג'מן הגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בדרישה לבטל את החלטת ועדת המכרזים לאור שינוי תנאי הסף באופן פסול. בנוסף הוגשה לבית המשפט בקשה לצו ביניים לצורך הקפאת המצב לאור הכרזה על חברה אחרת כזוכה. 

בדיון שהתקיים בבית המשפט בפני כב' השופט מרדכי לוי, קבע בית המשפט, כי חוו"ד המשפטית של יועמ"ש העיריה שגויה מיסודה וכי תנאי הסף לא דרשו שינויים ופרשנויות שונות כפי שקבעה ועדת המכרזים. 

בית המשפט הורה לעיריה לקבל את העתירה ולהחזיר את התיק לדיון בפני ועדת המכרזים שדנה בהצעתה של החברה בשנית.  לאור הנחיות בית המשפט בדיון, ועדת המכרזים קבעה כי החברה עומדת בתנאי הסף והכריז על החברה כזוכה במכרז.


 
 
 
ת"א 12112-09-13 (שלום - ת"א) סינגר נ' י.עצמון חברה להשקעות בע"מ ואח' - יצוג חברות יזמיות בתביעה לליקוי בניה
 
 
 

התוצאה:  בית המשפט הפחית משמעותית את הפיצוי אותו תבעו התובעים מ - 100,000 ש"ח לפיצוי בסך של 17,776 ש"ח בלבד!

עו"ד תורג'מן ייצג חברות יזמיות שנתבעו בטענה לליקוי בניה. התובעים הזמינו מהנתבעות שירותי בניה "עד מפתח". התובעים טענו לקיומם של ליקויי בניה והסתייעו בחוו"ד מומחה מטעמם שקבע בחוו"ד, כי הליקויים מסתכמים בסך כולל של 100,000 ש"ח כאשר הם אמדו את נזקיהם בתביעה בסך 150,000 ש"ח. 

מתחילת התהליך הנתבעות ביקשו לתקן את הליקויים שנמצאו בדירה, ואולם התובעים סירבו להעניק להם את הזכות לתקן את הליקויים.

בפס"ד שניתן ביום 21.03.17 בית המשפט קיבל את נימוקי החברות הנתבעות וקבע כי התביעה  "...נעדרת יחס הולם לשיעור הנזק הריאלי...". 

כב' השופט יגאל נמרודי קבע בפס"ד, כי יש להפחית לתובעים 25% מהפיצוי הכספי שנתבע בשל כך שהתובעים סירבו לאפשר לנתבעות לתקן את הליקויים וכן בית המשפט דחה על הסף את כל יתר רכיבי התביעה כולל: ליקויי חשמל בדירה,  דיור חלופי, עגמת נפש, הוצאות משפט ושכ"ט ופסק פיצוי בסך 17,776 ש"ח בלבד.


 
 
 
ס"ע 25464-02-11 מאזן אבו סיאם נ' עיריית רהט - זכויות עבודה

 
 
 

התוצאה: התביעה התקבלה במלואה ! התובע קיבל את מלוא זכויותיו לרבות אלו המוסדרות בהסכם הקיבוצי המסתכמים בסך  130,550 ש"ח בתוספת הצמדה וריבית כחוק!

התובע שהועסק כרופא וטרינר פוטר שלא כדין לאחר כ -7 שנים במקום עבודתו  תוך שהעיריה מתנערת מלשלם לתובע את זכויותיו הכוללות, שכר עבודה, הפרשי שכר לעבר, פיצויי פיטורין, פדיון חופשה, הפרשי פנסיה, הבראה.  

עירית רהט ניסתה להתחמק מאחריותה כמעסיקה וטענה כי את זכויותיו של התובע היתה צריכה לשלם החברה שמקבלת שירותים מהעיריה באמצעות התובע כרופא וטרינר. כמו כן, טענה העיריה כי התובע הועסק בחוזה אישי ועל כן אינו זכאי לתנאי ההסכם הקיבוצי.

כב' השופט משה טוינה דחה את טענות העיריה בפס"ד וקבע כי העיריה הייתה המעסיקה של התובע וחייב את העיריה לשלם לתובע את זכויותיו מכוח ההסכם הקיבוצי.

 
 
ב"ל (בית הדין האזורי לעבודה ב"ש) 17323-04-14 -  תביעה לגמלת שמירת הריון

 
 
 

התוצאה:  הביטוח הלאומי שילם לתובעת את מלוא סכום התביעה לגמלת הריון בהתאם לחוק!

התובעת בעלת עסק עצמאי הגישה לביטוח לאומי בקשה לתשלום גמלת הריון שנדחתה בשל נימוק כי יום הפסקת העבודה אינו צמוד ליום תחילת שמירת ההריון.

הוגשה תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בטענה כי לתובעת כעצמאית לא היו הכנסות בשל מצבה הרפואי הנובע מההיריון.


כב' השופט יוסף יוספי קבע בפס"ד, כי החלטת הביטוח הלאומי לשלול לתובעת גמלת הריון ראויה להידחות על הסף. התביעה התקבלה במלואה ונקבע כי התובעת זכאית לגמלת שמירת הריון.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הארזים 82, נתיבות | טל': 8538473 - 08 | נייד: 2634520 - 054 | פקס: 8566095 - 08 | דוא"ל: turgyaniv@gmail.com